03 Ocak 2015

BHH TÜRKİYE MECLİSİ KARARLARI

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ TÜRKİYE MECLİSİ’NİN 1. TOPLANTISI’NDA ALINAN KARARLAR

Karar (1) :
HAZİRAN HALK MECLİSİ MÜCADELE İÇİN GÖREV ÜSTLENİYOR
TBMM, tek parti ve tek adam diktatörlüğünün iradesini onaylayan bir mekanizma işlevi görmektedir.
Birleşik Haziran Hareketi Türkiye Meclisi, bu koşullarda, yurttaş çoğunluğunu oluşturan emekçilerin hak ve istemlerinin en katılımcı biçimde ortaya çıkarılması, kamuyla paylaşılması ve uğrunda mücadele yürütülmesi için görev üstlenmeye karar vermiştir.
Harekete bağlı tüm yerel meclisler, faaliyet gösterdikleri yer ve konular üzerinde halkın kolektif karar ve uygulama organları olarak çalışacaklardır.
imageKarar (2) :
BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM İÇİN AYAKTAYIZ
Devamı: http://birlesikhaziranhareketi.org/turkiye-meclisinin-1-toplanti-kararlari/ 

Hiç yorum yok: